Veel investeerders zoeken kennis en expertise om een overname succesvol te laten verlopen. Bij een Management Buy-In (MBI) wordt (een deel van) een bedrijf verworven door management van buiten de onderneming. Het nieuwe management neemt zelf de leiding over de onderneming en wordt in de financiering van de overname ondersteund door externe financiers. Het MBI-platform speelt hier op in. Het geeft kennis en inzicht en creëert ruimte voor overnameposities in een uitgebreid netwerk aan financiers die helpen om de droom van MBI-kandidaten te realiseren.

Vraag en aanbod MBI

100 k
Managers

Volgens het CBS zijn er zo’n 500.000 managers in Nederland

1 %
Ondernemer

Dertig procent van de managers heeft de droom om ondernemer te worden

1 k
Doelgroep

De MBI doelgroep bestaat uit ruim 150.000 managers

Transacties komen tot stand door drie pijlers: verkoper, koper en management. Verkopers en kopers zijn goed vertegenwoordigd en weten elkaar wel te vinden. De vraag naar management is echter minder makkelijk te vullen. Vaak wordt in een transactie gezocht naar een opvolger voor het zittende management. 

MBI als logische stap van een pre-exit

Management Buy-Ins zijn bijvoorbeeld een logische stap voor pre-exits. Dit zijn overnames door een investeringsmaatschappij waarbij de verkoper als (minderheids)aandeelhouder aan de onderneming verbonden blijft. De verkopende ondernemers willen in de regel binnen twee tot vijf jaar definitief afscheid nemen. Voor het succes van de overnames door de investeerder is zij afhankelijk van sterk management. De investeringsmaatschappij wil echter niet zelf op de stoel van de bestuurder zitten. Toetreden tot een MBI is dan een uitkomst.